Anita Mäntynen-Hakem

IMG_7135Onnistus Ay:n palvelut tuottaa innostaja, kouluttaja ja kirjoittaja, Anita Mäntynen-Hakem. Olen sosiokulttuurisen innostamisen ja yhteisöpedagogiikan käytäntöjen asiantuntija, ja olen levittänyt innostamisen ilosanomaa monenlaisissa ympäristöissä 90-luvun lopulta lähtien.

”Sinussa Anita on sellainen valo, kaikki sinussa hehkuu sitä valoa.” (Uravalmennusasiakkaan kommentti 2018)

Perustan kaiken työni ihmisten parissa sosiaalipedagogiseen ajatteluun. Koulutusten sekä valmennusten lähtökohta ja ydin ovat osallistujat sekä heidän tarpeensa. Uskon jokaisen ihmisen valmiuksiin olla oman hyvän elämänsä asiantuntija. Uskon myös unelmien voimaan ja kannustan muitakin uskomaan, sekä asettamaan tavoitteita ja toimimaan niiden toteuttamiseksi. Huumorinkukka pilkahtelee karuimpienkin asioiden ja tilanteiden kivikoissa.

Koulutukseni

Tutkinnot:
– humanistisen ja kasvatusalan ammatillinen opettaja (Haaga-Helia AOKK 2008)
– yhteisöpedagogi (Mikkelin AMK 2002)
– kulttuuriohjaaja (Alkio-opisto 1998)
– meneillään yhteisöpedagogi YAMK -opinnot (Humanistinen AMK 2017-2019)

Muu koulutus:
– yliopisto-opintoja ja muita koulutuksia mm. sosiaalipedagogiikasta, nuorisotyöstä ja nuorisotutkimuksesta, , kasvatustieteiestä, kirjoittamisesta, yhteisöviestinnästä, kulttuurihistoriasta, filosofiasta ja kirjallisuudesta

Ammattikorkeakouluopinnoissa painotus oli nuoriso- ja sosiaalipedagogiikassa, opettajaopinnoissa taas erilaisten oppijoiden ohjauksessa ja opetuksessa. YAMK-opintojeni osana kehitän Humakissa juuri käynnistynyttä uutta yhteisöpedagogikoulutusta, työyhteisön kehittäjäkoulutusta.

Yrittäjyys kouluttajana, valmentajana ja innostajana

Onnistuksen asiakkaita vuodesta 2013 alkaen

Tätä vuonna 2013 perustettua Onnistus-yritystä edelsi Tmi Anitan Onnistus vuosina 2008-2010 tuottaen koulutus-, konsultointi- ja projektinhallintapalveluja Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen alueella. Koulutuksissa painopiste oli työttömien uravalmennuksissa, nuorten osallisuudessa ja organisaatioiden kehittämisessä. Tein toiminimen puitteissa myös freelancer-toimittajan työtä. Osa toiminimen aikaisista asiakkaista on yhteistyökumppaneina myös uudella Onnistuksella.

Muu työkokemus

Valmentaminen, opettaminen ja kouluttaminen:
* Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda 2016-2017 (#NuoriTöihin-projektikoordinaattori ja työhönvalmentaja)
* Vantaan kaupungin työllisyyspalvelut 2016 (Työrasti-hankkeen uravalmentaja)
* Koulutuskeskus Salpaus, AVA – ammatillisiin perusopintoihin valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 2005-2006 (tuntiopettaja ja ryhmänohjaaja)
* Lahden ammattikorkeakoulun sosiaaliala 2004-2006 (tuntiopettaja: sosiaalipedagogiikka, sosiokulttuurinen innostaminen ja vapaaehtoistyö, projektityö, nuorten parissa tehtävä työ)
* Useita työnantajia alkaen vuodesta 2002 (tuntiopettaja ja freelancer-kouluttaja oppilaitoksissa ja järjestöissä)

Järjestö-, kulttuuri- ja nuorisotyö
* Suomen Nuorisosirkusliitto 2010-2013 (toiminnanjohtaja ja kehittämisvastaava)
* Suomen Nuorisoseurat ry 2009 (kulttuurituottaja, teatteritapahtumat ja -toiminta)
* Kalevan Nuorten Liitto 2006-2007 (projektikoordinaattori, lasten ja nuorten teatteritoiminta)
* Heinolan kaupungin nuorisotoimi 2004-2005 (projektityöntekijä, nuorisotyö koulussa)
* Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 2003 (Jyvässeudun Tyttöjen talo -projektisuunnittelija)
* Jyväskylän kaupungin hallintokeskus 2001-2002 (Nuorten Ääni -projektivastaava)
* Mäki-Matin perhepuiston Tuki ry 2000-2001 (Nuorten Mäki-Matti -projektityöntekijä)
* Jyväskylän kaupungin alueellinen ja kulttuurinen nuorisotyö 1999-2000 (nuorisonohjaaja)

Share Button