Anita Mäntynen-Hakem

IMG_7135Onnistus Ay:n palvelut tuottaa innostaja, kouluttaja ja kirjoittaja, Anita Mäntynen-Hakem. Olen sosiokulttuurisen innostamisen ja yhteisöpedagogiikan käytäntöjen asiantuntija, joka on levittänyt innostamisen ilosanomaa monenlaisissa ympäristöissä 90-luvun lopulta lähtien.

Koulutukseni on humanistisen ja kasvatusalan opettaja (AMK), yhteisöpedagogi (AMK) ja kulttuuriohjaaja. Ammattikorkeakouluopinnoissa painotus oli nuoriso- ja sosiaalipedagogiikassa, opettajaopinnoissa taas erilaisten oppijoiden ohjauksessa ja opetuksessa. Syksyllä 2017 aloitin Humanistisessa ammattikorkeakoulussa yhteisöpedagogi YAMK -opinnot ja opinnäytetyössäni kehitän Humakissa juuri käynnistynyttä uutta yhteisöpedagogikoulutusta, työyhteisön kehittäjäkoulutusta. Kaikenlaista muutakin koulutusta on matkan varrella tarttunut mukaan esimerkiksi nuorisotyöstä, nuorisotutkimuksesta, sosiaalipedagogiikasta, kasvatustieteistä, kirjoittamisesta, yhteisöviestinnästä ja kirjallisuudesta.

Tätä Onnistus-yritystä edelsi Tmi Anitan Onnistus vuosina 2008-2010 tuottaen koulutus-, konsultointi- ja projektinhallintapalveluja Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen alueella. Koulutuksissa painopiste oli työttömien uravalmennuksissa ja nuorten osallisuudessa. Tein toiminimen puitteissa myös freelancer-toimittajan työtä. Tähän ensimmäiseen yrittäjyysjaksoon sisältyi yksi Egyptissä asuttu ja etätyöskennelty talvi. Osa toiminimen aikaisista asiakkaista on yhteistyökumppaneina myös uudella Onnistuksella. Onnistus-yritysten välissä olin Suomen Nuorisosirkusliiton toiminnanjohtajana 2010-2012 ja yrittäjyyden ohessa vuonna 2013 osa-aikaisesti saman järjestön kehittämisvastaavana ja koulutussuunnittelijana.

Muu työkokemukseni on kertynyt 90-luvulta alkaen niin nuoriso- ja kulttuurityön sekä kansalaistoiminnan vastuullisista kehittämis- ja projektitehtävistä (työnantajina kuntia ja järjestöjä, esimerkiksi Jyväskylän ja Heinolan kaupungit, Suomen Nuorisoseurat ry ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry) kuin opettamisesta, kouluttamisesta, valmentamisesta ja ohjaamisestakin. Opettanut olen pisimmät jaksot Lahden ammattikorkeakoulun sosiaalialalla sosiaalipedagogiikan tuntiopettajana ja Koulutuskeskus Salpauksessa valmentavan koulutuksen opettajana ja ryhmänohjaajana. Kirjoittaminen on kulkenut elämän matkalla mukana harrastuksena ja intohimona, ollen vuosien varrella osana töitä välillä enemmän, välillä vähemmän.

Perustan kaiken työni ihmisten parissa sosiaalipedagogiseen ajatteluun ja sosiokulttuuriseen innostamiseen. Koenkin olevani ammatiltani ennen kaikkea innostaja. Koulutusten sekä valmennusten lähtökohta ja ydin ovat osallistujat sekä heidän tarpeensa. Uskon unelmiin ja kannustan kaikkia muitakin uskomaan sekä toimimaan niiden toteuttamiseksi. Huumorinkukka pilkahtelee karuimpienkin asioiden ja tilanteiden kivikoissa.

Keväästä 2016 syksyyn 2017 olin päätoimisesti palkkatyössä, ensin Vantaan kaupungin työllisyyspalveluiden Työrasti-hankkeessa uravalmentajana ja syyskuusta 2016 alkaen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan hallinnoimmassa #NuoriTöihin-hankkeessa projektikoordinaattori-työhönvalmentajana. Yrittäjänä olen edelleen sivutoiminen keskittyessäni nyt opintoihin.

Järjestöaktiivikin olen, ja vuodesta 2009 sillä saralla ykkösenä on ollut Kulttuurikameleontit ry, jonka hallituksessa toimin kevääseen 2017 saakka ja jonka toiminnassa olen edelleen aktiivisesti mukana.

Share Button