Anita Mäntynen-Hakem

Olen sosiokulttuurisen innostamisen ja yhteisöpedagogiikan käytäntöjen konkari sekä työelämä- ja hankeasiantuntija. Olen levittänyt innostamisen ilosanomaa sekä toiminut ihmisten kohtaamisen ammattilaisena ja kehittäjänä monenlaisissa ympäristöissä 90-luvun lopulta lähtien.

”Sinussa Anita on sellainen valo, kaikki sinussa hehkuu sitä valoa.” (Uravalmennusasiakas 2018)

Koulutus

Tutkinnot:
– yhteisöpedagogi ylempi AMK (Humanistinen AMK 2019)
– humanistisen ja kasvatusalan ammatillinen opettaja (Haaga-Helia AOKK 2008)
– yhteisöpedagogi AMK (Mikkelin AMK 2002)
– kulttuuriohjaaja (Alkio-opisto 1998)

Muu koulutus:
– yliopisto-opintoja ja muita koulutuksia mm. sosiaalipedagogiikasta, nuorisotyöstä ja nuorisotutkimuksesta, kasvatustieteistä, sosiaalipsykologiasta, kirjoittamisesta, yhteisöviestinnästä, yrittäjyydestä, kulttuurihistoriasta, filosofiasta ja kirjallisuudesta

Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyössäni kehitin Humakissa vuonna 2017 käynnistynyttä uutta yhteisöpedagogikoulutusta, työyhteisön kehittäjäkoulutusta ja pyrin avaamaan yhteisöpedagogin ydinosaamista. Ammattikorkeakouluopinnoissa painotus oli nuoriso- ja sosiaalipedagogiikassa, opettajaopinnoissa taas erilaisten oppijoiden ohjauksessa ja opetuksessa.

Yrittäjyys kouluttajana, valmentajana ja innostajana

Onnistuksen asiakkaita vuodesta 2013 alkaen

Tätä vuonna 2013 perustettua Onnistus-yritystä edelsi Tmi Anitan Onnistus vuosina 2008-2010 tuottaen koulutus-, konsultointi- ja projektinhallintapalveluja Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen alueella. Koulutuksissa painopiste oli työttömien uravalmennuksissa, nuorten osallisuudessa ja organisaatioiden kehittämisessä. Tein toiminimen puitteissa myös freelancer-toimittajan työtä. Osa toiminimen aikaisista asiakkaista on ollut yhteistyökumppaneina myös uudemmalla Onnistuksella.

Muu työkokemus

Tällä hetkellä:
* Laurea-ammattikorkeakoulu 2021-2023 (projektisasiantuntija ja -koordinaattori TKI-hankkeissa Netta ja Toivo@Tee)

Valmentaminen, opettaminen ja kouluttaminen:
* Spring House Oy/ Staffpoint-konserni 03-09/2020 (kouluttaja ja työhönvalmentaja)
* Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda 2016-2017 (#NuoriTöihin-projektikoordinaattori ja työhönvalmentaja)
* Vantaan kaupungin työllisyyspalvelut 2016 (Työrasti-hankkeen uravalmentaja)
* Koulutuskeskus Salpaus, AVA – ammatillisiin perusopintoihin valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 2005-2006 (tuntiopettaja ja ryhmänohjaaja)
* Lahden ammattikorkeakoulun sosiaaliala 2004-2006 (tuntiopettaja: sosiaalipedagogiikka, sosiokulttuurinen innostaminen ja vapaaehtoistyö, projektityö, nuorten parissa tehtävä työ)
* Useita työnantajia alkaen vuodesta 2002 (tuntiopettaja ja freelancer-kouluttaja, viimeksi esim. vuosina 2018-2019 Humanistisessa ammattikorkeakoulussa useilla eri opintojaksoilla)

Muut projektit sekä järjestö-, kulttuuri- ja nuorisotyö:
* Suomen Nuorisosirkusliitto 2010-2013 (toiminnanjohtaja ja kehittämisvastaava)
* Suomen Nuorisoseurat ry 2009 (kulttuurituottaja, teatteritapahtumat ja -toiminta)
* Kalevan Nuorten Liitto 2006-2007 (projektikoordinaattori, lasten ja nuorten teatteritoiminta)
* Heinolan kaupungin nuorisotoimi 2004-2005 (projektityöntekijä, nuorisotyö koulussa)
* Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 2003 (Jyvässeudun Tyttöjen talo -projektisuunnittelija)
* Jyväskylän kaupungin hallintokeskus 2001-2002 (Nuorten Ääni -projektivastaava)
* Mäki-Matin perhepuiston Tuki ry 2000-2001 (Nuorten Mäki-Matti -projektityöntekijä)
* Jyväskylän kaupungin alueellinen ja kulttuurinen nuorisotyö 1999-2000 (nuorisonohjaaja)

Vapaa-ajan toiminta

Olen ollut myös lapsesta lähtien mukana yhdistystoiminnassa. Viimeisin erityisen aktiivinen yhdistysura minulla on ollut vuosina 2009-2019 Kulttuurikameleontit ry:ssä. Aiemmin olen ollut mm. perustamassa Jyväskylässä Kulttuuriklubi Siperian toiminnasta edelleen vastaavaa Kulttuuriyhdistys Väristystä sekä ollut monissa luottamustoimissa Mäki-Matin perhepuiston tuki ry:ssä.

Läpi koko elämän kantaneita oman innostukseni kohteita ovat kirjoittaminen ja kirjallisuus, teatteri ja elävä musiikki sekä metsä ja luonnossa liikkuminen.

Share Button

INNOSTUS JA ONNISTUS — KOULUTUS JA VALMENNUS