SUOSITUKSET

Mitä yhteistyökumppanit, asiakkaat ja kollegat ovat sanoneet Anitasta?

”Anita on ratkaisukeskeinen, ideoiva ja osaamistaan jatkuvasti kehittävä ammattilainen, joka luo hyvää ja myönteistä ilmapiiriä ympärilleen. Positiivisuudellaan hän innostaa ja energisoi muita – hänen kolleganaan on ilo olla.  Anita on humanisti, joka tekee ohjaustyötään suurella sydämellä ja ammattitaidolla, ja pyrkii työssään aina tinkimättä asiakkaalle parhaaseen lopputulokseen.”

Sari Aarnio
Opinto-ohjaaja, projektipäällikkö
(Keuda)

 

 

*

”Sosiokulttuurinen innostaminen on filosofis-metodologinen, teoreettis-käytännöllinen arkipäivän yhteisöllisyyttä tukeva pedagoginen, sosiaalinen ja kulttuurinen ajattelun tapa, joka saa aikaan ihmisten omaa osallistumista ja kasvua tukevaa toimintaa.

Innostaminen on yhdistelmä toimenpiteistä, joiden tarkoitus on luoda sellaisia osallistumisen prosesseja, joiden kautta ihmiset kasvavat aktiivisiksi toimijoiksi sekä omassa että yhteisöjensä ja yhteiskuntansa kehityksessä. Innostaminen koostuu käytännöistä, jotka herättelevät ihmisten aloitteellisuutta, osallistumista ja toiminnan ja sen reflektion vuorovaikutusta

Anita Mäntynen-Hakem on perehtynyt erittäin monipuolisesti sekä sosiokulttuurisen innostamisen teoriaan että metodeihin ja hän onkin sen käytäntöön soveltamisen edelläkävijöitä Suomessa.”

Leena Kurki
KT, dosentti, tietokirjailija

 

 

 

*

”Anita on valovoimainen, positiivinen ja tiedostavassa maailmasuhteessa elävä ihminen. Hän on myös luova, innostava ja osallistava pedagogi.

Anitan perehtyneisyys innostamiseen ja innostajuuteen silloittuu vahvasti sosiaalipedagogiseen kasvatusajatteluun. Anitan tapa olla läsnä on inspiroiva ja innostava. Hänen persoonansa on aito, lähellä oleva ja avoin niin tiimissä kuin suuremmankin väkijoukon keskellä.

Olen oppinut tuntemaan Anitan työni kautta, järjestöllisen sivistystyön kentillä. Yhteisten tapahtuma-, koulutus- ja projektikokemusten pohjalta suosittelen häntä valoksi, oppaaksi ja ohjaajaksi niin pienille kuin isommillekin elämänpoluille.”

Timo Tervo
Koulutuspäällikkö
(Opintokeskus Kansalaisfoorumi)

*

”Anitalla on laaja osaaminen kouluttajana niin kokemuksen kuin koulutuksen kautta. Innostajana hän on yksi Suomen pioneereista, ja on ollut hienoa seurata hänen kouluttajan matkaansa. Hän on ehdottomasti yksi omista tiennäyttäjistäni esimerkiksi järjestötyössä. Persoonana Anita on helposti lähestyttävä, innostava ja kärsivällinenkin työstämään asioita loppuun saakka kohti tavoitteiden täyttymistä; olivatpa tavoitteet ennalta määriteltyjä tai prosessin kautta syntyviä oivalluksia.

Suosittelen Anitan luotettavuutta moniala-osaamisen ja asiantuntijuuden suhteen siten, että olipa case/ryhmä/tarve/idea millä sektorilla, organisaatiossa tai ryhmässä tahansa, niin hän pystyy pääsemään tilanteen tasalle ja pitämään räätälöimään koulutuksen ko. tahon tarpeisiin. Hän on myös kannustava työtoveri, tiimin jäsen ja vetäjä. Toivottavasti voimme vielä joskus jatkossakin tehdä yhteistyötä.”

Marjo-Sisko Lindstedt
Tuottaja
(Kulttuurikameleontit ry/ Afrojazz Club)

 

Share Button

INNOSTUS JA ONNISTUS — KOULUTUS JA VALMENNUS