INNOSTAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ

Leena Kurki
KT, dosentti, tietokirjailija

Sosiokulttuurinen innostaminen on filosofis-metodologinen, teoreettis-käytännöllinen arkipäivän yhteisöllisyyttä tukeva pedagoginen, sosiaalinen ja kulttuurinen ajattelun tapa, joka saa aikaan ihmisten omaa osallistumista ja kasvua tukevaa toimintaa.

Innostaminen on yhdistelmä toimenpiteistä, joiden tarkoitus on luoda sellaisia osallistumisen prosesseja, joiden kautta ihmiset kasvavat aktiivisiksi toimijoiksi sekä omassa että yhteisöjensä ja yhteiskuntansa kehityksessä. Innostaminen koostuu käytännöistä, jotka herättelevät ihmisten aloitteellisuutta, osallistumista ja toiminnan ja sen reflektion vuorovaikutusta

Anita Mäntynen-Hakem on perehtynyt erittäin monipuolisesti sekä sosiokulttuurisen innostamisen teoriaan että metodeihin ja hän onkin sen käytäntöön soveltamisen edelläkävijöitä Suomessa.

Share Button

INNOSTUS JA ONNISTUS — KOULUTUS JA VALMENNUS