luova ja osallistava pedagogi

Anita on valovoimainen, positiivinen ja tiedostavassa maailmasuhteessa elävä ihminen. Hän on myös luova, innostava ja osallistava pedagogi.

Anitan perehtyneisyys innostamiseen ja innostajuuteen silloittuu vahvasti sosiaalipedagogiseen kasvatusajatteluun. Anitan tapa olla läsnä on inspiroiva ja innostava. Hänen persoonansa on aito, lähellä oleva ja avoin niin tiimissä kuin suuremmankin väkijoukon keskellä.

Olen oppinut tuntemaan Anitan työni kautta, järjestöllisen sivistystyön kentillä. Yhteisten tapahtuma-, koulutus- ja projektikokemusten pohjalta suosittelen häntä valoksi, oppaaksi ja ohjaajaksi niin pienille kuin isommillekin elämänpoluille.

Timo Tervo
Koulutuspäällikkö
(Opintokeskus Kansalaisfoorumi)

Share Button

INNOSTUS JA ONNISTUS — KOULUTUS JA VALMENNUS